Stálá expozice

Při vzniku galerie v roce 1962 bylo první patro vyhrazeno stálé expozici moderního umění a 50. výročí v roce 2012 se stalo podnětem k zásadní změně její koncepce a instalace. Vedle nového architektonického řešení přinesla i jasné rozčlenění do dvou částí, kdy je každá věnována jedné půlce století

Vedle nového architektonického řešení přinesla i jasné rozčlenění do dvou částí, kdy je každá věnována jedné půlce století a v chronologických souvislostech představuje nejvýznamnější díla z galerijní sbírky. Levá část byla zprvu dovedena až do současnosti, avšak po vzniku zcela nové expozice, věnované současnému umění ve sklepních prostorách, končí rokem 1990. Jeden sál je vyčleněn pro výstavy z depozitáře, které galerii umožňují průběžnou prezentaci jejích bohatých sbírkových fondů.

Plakát k výstavě


Sbírka moderního a současného umění příliš široká, ve svých vrcholech však představuje naprosto výjimečný soubor. Na 100 prací reprezentuje vývoj českého umění 20. století. První část expozice je věnována umění před druhou světovou válkou.