I. VODA

1. dubna 2022

První otevíraná část výstavy VODA | vernisáž 22.3.2022 18.00 | představuje proměnlivý živel v dílech současných umělců s tematickými „intervencemi“ z našich depozitářů. Navazuje tak na stejnojmennou výstavu Voda / Proměny živlu v českém umění 19. a 20. století, připravenou kurátorkami Lucií Šiklovou ve spolupráci s odbornicí na 19. století Šárkou Leubnerovou pro Galerii Klatovy / Klenová na sklonku roku 2019. Tehdy projekt zastihlo období největších lockdownů a možnost vidět klatovskou výstavu na vlastní oči byla velmi omezená. Téma vodního živlu je nevysychající, přesto dvakrát nevstoupíš do téže řeky. Voda plyne. To platí právě v případě aktuální výstavy, připravované na míru specifického prostoru galerie. Scénář vynechává celé 19. století, letmo se dotkne moderny a umění druhé poloviny 20. století intervencemi ze sbírkového fondu galerie. Jádrem jsou reflexe vodního živlu, vodní materie v současném umění. Záběr je tedy především na díla umělců, pro něž je v tvorbě právě tato substance nějakým způsobem typická, častá, důležitá. Vystavena budou díla z oblasti malby, sochy, fotografie, videoartu, instalace, opomenuta nezůstane ani zvuková a interaktivní složka.

Výstava Voda

Úchvatné přírodní divadlo

Jedinečné přírodní skvosty poskytující nádhernou podívanou tisícům nadšených turistů, nezkrotné vodní živly vířící a burácející v nekonečném koloběhu přírody, ohromí nás svojí sílou, velkolepostí a proměnlivou krásou v průběhu ročních dob.

Vodopády patří k těm nejkrásnějším a nejfotogeničtějším přírodním památkám. Symbolizují sílu, čistotu a životodárnou energii. Burácí a víří v době jarního tání, v létě v době sucha bývají naopak tiché a krotké. Jejich síla se ale mění často i v průběhu denní doby...

looking for art

VYSTAVUJÍCÍ UMĚLCI.

Mariana Alasseur / Jitka Anlaufová / Marie Blabolilová / David Cajthaml / Kurt Gebauer / David Frank / Marie Filippovová / Jolana Havelková / Jan Hísek / Xenia Hoffmeisterová / Veronika Holcová / Eliška Jakubíčková / Martin Janíček / Iva Kolorenčová / Jan Kovářík / Ondřej Maleček / Miloslav Moucha / Petr Pastrňák / Tomáš Polcar / Lada Semecká / Jiří V. Slavíček / Miloš Šejn / Pavel Šmíd / Jakub Špaňhel / Dagmar Šubrtová / Roman Trabura / Jan T. Urant / Markéta Varadiová / Michaela Vélová Maupicová / Vladimír Véla / Jiří Voves / Jindřich Zeithamml INTERVENCE Z DEPOZITÁŘŮ SBÍRKY GBR Václav Cigler, Jiří David, Alén Diviš, František Foltýn, Igor Hlavinka, František Hudeček, Jiří John, Olga Karlíková, Jánuš Kubíček, Alena Kučerová, Josef Lada, Kamil Lhoták, Jiří Mrázek, Pavel Nádvorník, Jaroslava Pešicová, Zdena Strobachová, Václav Špála, Karel Špillar, Jindřich Štyrský, Jiří Toman a ze soukromých sbírek Karel Šlenger a Jaroslav Panuška